ثبت کافه

برای ثبت کافه در کافه پایتخت، ابتدا باید موارد خواسته شده در فرم زیر را وارد کنید تا پس از برسی داخل سایت قرار بگیرد.